A e di se kush je? A po kërkon xhihadin?

Ndoshta edhe ju do të thirreni për të mbrojtur Islamin, popullin mysliman dhe tokat myslimane. Por të paralajmërojmë, miku im, jo ​​të gjitha xhihadet janë të urdhëruar nga Allahu. Në të vërtetë, shumë pak nga to janë të ligjshëm.

Grupet terroriste të sotme dojnë që ju të besonit ndryshe, por xhihadi i vërtetë është brenda zemrës suaj dhe shpirtit tuaj.

A e di se kush je? A e di për se u krijove? Nga kush u krijove? Cila është forca brenda teje për të mirë? Dhe çfarë kundërshton këtë forcë për të mirë? A do ta përdorësh forcën tënde për mirë?

Si?  Ku?  Kur?

A e di se qenia njerëzore është krijimi më i mrekullueshëm dhe kompleks i Allahut? Njerëzit janë krijuar që të shkëlqejnë mbi të gjitha krijesat e tjera të gjalla.

Ju jeni një qenie që mendon, zgjedh, vepron, planifikon paraprakisht dhe largon pengesat në mënyrën që juve ju konvenon.

Ju jeni një pjesë integrale e misteries së krijimit.

Ju jeni thirrur për mirësi.

Në këtë thirrje, ju do të ndërmerrni një luftë të madhe, një nga përpjekjet më të mëdha që të gjithë burrat dhe gratë janë thirrur—në xhihadin më të madh.

Xhihadi i vërtetë është lufta me veten, në të cilën do të luftoni për të qenë të dashur, të mirë, të dhembshur, dhe dashamirës.

Ju duhet ti tejkaloni instinktet bazike që drejtojnë njeriun në egoizëm, lakmi, epsh dhe shkaktim dëmi tek të tjerët. Ky është xhihadi për të cilin jeni thirrur. Le të fillojmë këtu …

News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.