Country: Denmark

Region / City: Copenhagen

Organization Name : PSP-network (PSP = Police, Social Services and Psychiatry)

Service Type : Multi-agency approach, Training for first line practitioners, General counseling, Education

Brief General Description : The Danish effort in preventing radicalisation and violent extremism (CVE) is primarily organized in the SSP-network. The goal of the SSPnetwork is to prevent criminal activity and behaviour among youngsters. The network consists of members of the social services, schools and police. In 2009 the initial SSP-network was by law supplemented with the PSP-network. PSP is comprised of the local Police (P), Social Services/social psychiatry (S) and Psychiatry (P) and has its target group on vulnerable people with a psychiatric diagnosis in risk of recurring criminal activity.

The PSP-project is located within The Danish Agency for International Recruitment and Integration and is driven in close collaboration with the Ministry for Immigration, Integration and Housing, Ministry of Health and The Danish Security and Intelligence Services. The project is thus a governmental initiative but offered to the key organisations in the Danish local crime-prevention network.

The PSP-project is also government funded and the participants don’t pay a tuition fee to participate. The included organisations aren’t compensated for sending their employees to attend the two-day course. The police, social services, and psychiatry (PSP) is a structured cooperation between the police, social services, and the psychiatric system in Denmark. The aim of PSP is to ensure that relevant information is shared and supportive measures enhanced concerning citizens at risk, and it involves PSP representatives from each sector meeting frequently. PSP is implemented nationwide by law

Kort Generel Beskrivelse: Den danske indsats for at forhindre radikalisering og voldelig ekstremisme (CVE) er primært organiseret i SSP-netværket. Målet med SSPnetwork er at forhindre kriminel aktivitet og adfærd blandt unge. Netværket består af medlemmer af de sociale tjenester, skoler og politi. I 2009 blev det oprindelige SSP-netværk ved lov suppleret med PSP-netværket. PSP består af det lokale politi (P), sociale tjenester / socialpsykiatri (S) og psykiatri (P) og har sin målgruppe for sårbare mennesker med en psykiatrisk diagnose i risiko for tilbagevendende kriminel aktivitet.

PSP-projektet er placeret i Det Danske Agentur for International Rekruttering og Integration og drives i tæt samarbejde med Ministeriet for Immigration, Integration og Housing, Sundhedsministeriet og De danske Security and Intelligence Services. Projektet er således et regeringsinitiativ, men tilbydes de centrale organisationer i det danske lokale kriminalitetsforebyggende netværk.

PSP-projektet er også finansieret af regeringen, og deltagerne betaler ikke et studieafgift for at deltage. De inkluderede organisationer kompenseres ikke for at have sendt deres ansatte til at deltage i det to-dages kursus. Politi, social service og psykiatri (PSP) er et struktureret samarbejde mellem politiet, sociale tjenester og det psykiatriske system i Danmark. Målet med PSP er at sikre, at relevant information deles og støttende foranstaltninger forbedres vedrørende borgere i fare, og det involverer PSP-repræsentanter fra hver sektor, der mødes ofte. PSP implementeres landsdækkende ved lov

Contact Details:
Address:
The National Board of Social Services
Landemærket 9
1119 Copenhagen K
Denmark

Contact:
Kristian Walther,
The National Board of Social Services
[email protected]
(+45) 91370227
http://socialstyrelsen.dk/

Bjørn West,
Ministry of Children,
Gender Equality,
Integration and Social Affairs
[email protected]
(+45) 41851092
http://sm.dk/en/

Hotline with Hours Listed:
Telefon: 33 92 93 00
Mandag-torsdag 8.30-16.00
Fredag ​​8.30-15.30

Contact Details for those Seeking Help:
https://ec.europa.eu/home-affairs/node/7485_en

Type of  Organization : Platform

Reachout Capacity : Regional

Counseling:

Relations with Law Enforcement Institutions: Cooperates with Ministry of Justice

Denmark Get Help for Exiting Militant Jihad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.