The National Coordinator for Counterterrorism and Security (NCTV) protects the Netherlands against threats that could disrupt society. Together with its partners within government, science and the business community, the NCTV ensures that the Dutch vital infrastructure is and remains safe.
Within the central government, the NCTV is responsible for counterterrorism, cyber security, national security, crisis management and state threats. Together with its partners in the security domain, the NCTV is committed to a safe and stable Netherlands. The focus is on preventing and limiting social disruption.
The NCTV contributes to a safe and stable Netherlands by connecting, encouraging and stimulating parties to take the right measures on issues of national security. The focus is on preventing and limiting social disruption.


Korte Algemene Omschrijving:
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft.
De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen. Samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.
De NCTV draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door op vraagstukken van nationale veiligheid partijen te verbinden, aanmoedigen en stimuleren om de juiste maatregelen te nemen. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Country: The Netherlands

Organization Name : De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
(The National Coordinator for Counterterrorism and Security)

Service Type : Prevention

Contact Details:
Web: https://www.nctv.nl/
Address: Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Post Address: Postbus 16950
2500 BZ Den Haag
Tel: (+31)707515050

Type of  Organization : Government Body

Reachout Capacity : Local

Relations with Law Enforcement Institutions:

Get Help for Exiting Militant Jihad The Netherlands

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.