The National Center for the Prevention of Extremism was established as part of the 2017 Pool Pool Agreement. The purpose of the center is to strengthen the Danish efforts to prevent extremism and radicalization both nationally, locally and online. The center thus supports preventive work among municipalities, regions, crime prevention cooperatives, educational institutions, housing organizations, associations, etc.
The Center should promote the use of knowledge-based prevention efforts and help ensure that cases can be quickly and targeted in cases where there is a risk of radicalization. The center offers advice on developing action plans for the prevention of extremism, guidance to professionals on actionable issues in concern cases and qualifying courses – often in collaboration with other actors. In addition, the center carries out a number of method-developing projects and offers concrete tools such as mentors, parent coaches and young dialogue creators.


Kort Generel Beskrivelse:
Ekstremisme blev etableret som en del af 2017 Pool Pool Agreement. Formålet med centret er at styrke den danske indsats for at forhindre ekstremisme og radikalisering både nationalt, lokalt og online. Centret understøtter således forebyggende arbejde blandt kommuner, regioner, kriminalitetsforebyggende kooperativer, uddannelsesinstitutioner, boligselskaber, foreninger osv.
Centret bør fremme brugen af videnbaseret forebyggelsesindsats og hjælpe med at sikre, at sager hurtigt kan målrettes i tilfælde, hvor der er risiko for radikalisering. Centret tilbyder rådgivning om udvikling af handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme, vejledning til fagfolk om handlingsmæssige spørgsmål i sager og kvalificerende kurser – ofte i samarbejde med andre aktører. Derudover gennemfører centret en række metodeudviklingsprojekter og tilbyder konkrete værktøjer som mentorer, forældercoacher og unge dialogskabere.

Country: Denmark

Region / City: Copenhagen

Service Type : Counseling, Prevention

Contact Details :
[email protected]
General Inquiries: 72 14 27 00 Counseling: 72 14 22 14
https://stopekstremisme.dk/om-centeret

Hotline with Hours Listed:
General inquiries: 72 14 27 00
Counseling: 72 14 22 14

Contact Details for those Seeking Help:
General inquiries: 72 14 27 00
Advice Phone: 72 14 22 14
Email [email protected]

Areas Served, Languages Operating in: Denmark

Type of  Organization: Government Body

Counseling:

Relations with Law Enforcement Institutions: The center is part of the Board of International Recruitment and Integration under the Ministry of Immigration and Integration.

Denmark Get Help for Exiting Militant Jihad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.